Novo mesto v žici

Novo mesto v žici - spominska rekreativna turistična pot objetega mesta

 

Akti združenja

Statut

Statut določa pravila delovanja članov združenja.

Sklepi

Sklepi skupščine in Izvršnega odbora se zapišejo v zapisniku.

 • Na 1. seji Izvršnega odbora ZB za vrednote NOB Novo mesto dne 13.4.2010 sta bila sprejeta sklepa:
  • Sklep o glasovalnih pravicah nadomestnih članov.
  • Sklep, da se pripravi predstavitev nastajajoče spletne strani ZB NOB NM za člane IO in vodstva KO ZB NOB.
    
 • Na 2. seji Izvršnega odbora ZB za vrednote NOB Novo mesto dne 27.5.2010 so bili sprejeti sklepi:
  • Sprejme se ponudba za izdelavo spletnega mesta ZB NOB NM, vsebino pregleda skupina štirih članov in strokovnjak za slovenski jezik, predsednika se pooblasti za podpis pogodbe.
  • V potrebnem obsegu se posodobi računalniška oprema združenja.
  • Letno srečanje članov združenja bo tokrat pri Bazi 20 dne 28.8.2010.
    
 • Pomembnejši sklepi ZZB NOB Slovenije, objavljeni v glasilu Sporočila:
  • Sporočila št. 4/2009:
   • Sklep o osnovah in merilih za razdelitev proračunskih sredstev za leto 2010 za naloge v javnem interesu, št. 400-2/2009 z dne 6.10.2009
   • Smernice o proslavah in drugih prireditvah, št. 62-1/09 z dne 7.10.2009
   • Izjave o slovenski vojski, osvoboditvi, referendumu o arbitražnem sporazumu itd.
     

Predpisi

© 2010 Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto. Vse pravice pridržane.