Novo mesto v žici

Novo mesto v žici - spominska rekreativna turistična pot objetega mesta

 

Dolenjska in Bela krajina v NOB in osamosvojitveni vojni

sobota, 14.4.2012
Pokrajinski svet ZB za vrednote NOB za Dolenjski in Belo krajino je izvedel posvet na temo Dolenjska in Bela krajina v NOB osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Posveta so se udeležili vodstveni člani območnih, občinskih in krajevnih organizacij ZB iz Dolenjske in Bele krajine.

Posveta se udeležilo 80 vabljenih članov. Milan Gorjanc je predaval na temo: »70 let vseljudske vstaje na Dolenjskem« in orisal nastajanje partizanskih enot zlasti v letih 1941 in 1942 ter 1943. Miha Butara je predaval na temo: »Stanje in razmere v letu 1990« in opisal vojaško politični vidik v Sloveniji, Jugoslaviji in Evropi pred osamosvojitveno vojno v Sloveniji. Borut Likar je predaval na temo: Milica na Dolenjskem in v Beli krajini v osamosvojitveni vojni za Slovenijo« in opisal pomembnejše dogodke, pri katerih je sodelovala Milica pri zagotavljanju javnega reda in miru pred, med in po osamosvojitveni vojni.

Albin Gutman je povedal nekaj bistvenih dejstev glede načrtovanja in uporabe sil TO Dolenjske v osamosvojitveni vojni na Dolenjskem in v Beli krajini.

Zapisal: Bogdan Mali
 

© 2010 Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto. Vse pravice pridržane.