Novo mesto v žici

Novo mesto v žici - spominska rekreativna turistična pot objetega mesta

 

Pričeli so se zbori članov KO Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto

sreda, 22.2.2012
V tednih po novem letu potekajo priprave za izvedbo zborov članov po krajevnih organizacijah ter skupščino območnega Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto.

Skladno z 22. členom Statuta Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto je potrebno sklicati člane KO in izvesti zbore najmanj enkrat letno pred sklicem skupščine združenja. Na zborih se obravnava poročila, programe, aktualne in druge zadeve ter izvoli delegata ali več delegatov za skupščino združenja. Delegati krajevnih organizacij so dolžni, da sklepe in stališča zbora članov zastopajo na skupščini združenja, o sprejetih sklepih in stališčih združenja pa morajo poročati v krajevni organizaciji.

Med prvimi je zbor izvedla KO ZB za vrednote NOB Birčna vas. Zbor je bil v soboto 4. februarja 2012 v OŠ Birčna vas. Na zboru so sprejeli poročilo predsednika in blagajničarke ter program aktivnosti za 2012 leto, ter sprejeli novo članico. Pretekle aktivnosti so prikazali v sliki in besedi. Ogledali so si tudi spletno mesto Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto.

V družabnem delu so poskrbeli za malico in dobro razpoloženje.
 

Besedilo in slike: B. Mali

Pričeli so se zbori članov KO Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Pričeli so se zbori članov KO Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Pričeli so se zbori članov KO Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Pričeli so se zbori članov KO Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
© 2010 Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto. Vse pravice pridržane.