Novo mesto v žici

Novo mesto v žici - spominska rekreativna turistična pot objetega mesta

 

Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto

četrtek, 22.3.2012
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto je bila v četrtek 22. marca 2012 ob 16,00 uri, v prostorih Osnovne šole Drska v Novem mestu. Delegati so poročila o delu za leto 2011 potrdili in sprejeli program aktivnosti za leto 2012. IO so pooblastili za oblikovanje sklepov skupščine.

Skupščina je bila sklepčna, saj je bila prisotna večina izvoljenih delegatov, predsednikov KO in članov Izvršnega odbora združenja. Na vabilo so se odzvali tudi podžupani in predstavniki županov občin, predsedniki območnih veteranskih organizacij ZVVS in SEVER ter ZSČ, ki so tudi prisotne na skupščini pozdravili. Poročilo predsednika, poročilo o materialno finančnem poslovanju in nadzornega odbora za leto 2011 so bila potrjena. Po razpravi je bil sprejet tudi program aktivnosti v letu 2012. Uvod sestanka so obogatili otroci šole s kulturnim programom.

Besedilo in slike: Bogdan Mali

Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto
© 2010 Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto. Vse pravice pridržane.