Novo mesto v žici

Novo mesto v žici - spominska rekreativna turistična pot objetega mesta

 

Spominska obeležja KO ZB Birčna vas

KO ZB Birčna vas je začela delovati takoj po zaključku II. svetovne vojne leta 1945. Leta 1955 je štela že 135 članov, ki so bili izredno dejavni in na mlade prenašali pomen NOB in vrednote svobode.

Ena večjih dejavnosti oz. nalog je bila postavitev obeležij in spomenikov na področju krajevne skupnosti Birčna vas in skrb za njihovo vzorno urejenost.

KO ZB Birčna vas ima na svojem območju 7 spomenikov in sicer:

© 2010 Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto. Vse pravice pridržane.