Članstvo

Član združenja je lahko oseba, ki ima stalno prebivališče na območju združenja, se strinja s statutom združenja in je:

  • udeleženec narodnoosvobodilnega boja;
  • zagovornik vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941-1945.

Članarina

Po sklepu Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije je letna članarina 10 EUR, za člane z minimalnimi dohodki pa simbolična 1 EUR.

Dobrodošli so tudi vsi prostovoljni prispevki.

Včlanitev v ZB NOB Novo mesto

Za včlanitev v ZB NOB Novo mesto pošljite izponjeno prijavnico na e-naslov zdruzenje.zb.nm@gmail.com