O NOB

Muzeji

Veliko zgodovinskega gradiva iz obdobja NOB hranijo muzeji, med njimi tudi Dolenjski muzej v Novem mestu, katerega zbirko si je vredno ogledati. Neme priče NOB so barake Baze-20, to je muzej na prostem, podobno kot Bolnica Franja ali Bolnica SmrečnikBaza 20 je edini ohranjeni medvojni sedež narodnoosvobodilnega gibanja v Evropi. Je zgodovinska pričevalka organizacije upora in nastajanja ljudske oblasti slovenskega naroda, hkrati pa tudi turistična zanimivost.

Povezave do spletnih mest muzejev:

Pisni viri

Pisni viri o NOB postajajo vse bolj dragoceni za naše vedenje o boju za svobodo, obstoj in oblast slovenskega naroda ter lastno državo. Knjige in druge publikacije hranijo knjižnice, arhivsko gradivo pa arhivi in muzeji.

Otroci v šolah o obdobju NOB ne vedo veliko. Raznih prostočasnih aktivnosti, s katerimi bi se mladino spodbujalo k spoznavanju novejše zgodovine Slovencev, je zelo malo.

Nagradni Kviz zmage, ki ga je razpisalo Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, podprl pa Glavni odbor ZZB NOB Slovenije, je primer dobre prakse pri širjenju vrednot NOB na šolajočo se mladino. Tudi vsakoletni pohod in tek »Ob žici okupirane Ljubljane«, Mesta Heroj, ohranja spomin na čas okupacije in ga prenaša na mlajše rodove.

To spletno mesto je naš prispevek k dostopnosti podatkov o NOB na našem območju na sodoben, elektronski način, ki je blizu mlademu rodu Slovencev.

Povezave do spletnih mest knjižnic: