Vizitka združenja

Polno ime:Združenje borcev za vrednoste narodnoosvobodilnega boja Novomesto
Kratko ime:ZB NOB Novo mesto
Sedež:Rozmanova ulica 10
8000 Novo mesto
Matična številka:
5148391
Davčna številka:17531926
TRR:61000-0001649638, Delavska hranilnica Novo mesto
Davčni zavezanec:Ne
Uradne ure:sreda od 11.00 do 12.00 ure
Kontakt:Telefon: 041 413 211
E-pošta: zdruzenje.zb.nm@gmail.com