Predstavitev spominskih obeležij

KO ZB Birčna vas

KO ZB Birčna vas je začela delovati takoj po zaključku II. svetovne vojne leta 1945. Leta 1955 je štela že 135 članov, ki so bili izredno dejavni in na mlade prenašali pomen NOB in vrednote svobode.

Preberi več