Novo mesto v žici

Tudi Novo mesto je bilo v času okupacije obdano z žico in bunkerji, saj se ob neprestanem napadanju partizanskih enot, Italijanski okupator nikoli ni počutil varnega. Žica s postavljenimi prehodnimi bloki je zelo zagrenila življenje meščanom, a hkrati od njih zahtevala nemalo iznadljivosti. Po kapitulaciji Italije leta 1943 se je v mestu začela 42 dnevna ljudska oblast, ki pa jo je prekinil vdor Nemcev. Nemci so obrambno črto okoli mesta še razširili in utrdili s strelskimi jarki, ki so jih morali kopati meščani, tudi ženske. 13. in 14. novembra 1943 brigade XV. divizije izvedejo napad na mesto, a mesta ne uspejo zasesti. V letu 1944 zavezniško letalstvo bombandira prostore vojašnic, skladišč in komunikacij, partizanske enote pa že nadzorujejo okolico mesta. Z odhodom nemških sil in vkorakanjem partizanskih enot 8. maja 1945 je bilo mesto osvobojeno. 

V spomin na ta čas, vsem padlim borcem, ustreljenim talcem in drugim preminulim meščanom je bila ustanovljena spominska rekreativna turistična pot, imenovana Novo mesto v žici.

Pot deloma poteka po trasi takratne bodeče žice, mimo številnih zgradb in bunkerjev ter drugih turističnih znamenitostih Novega mesta. Celotna pot je dolga 12 kilometrov in obsega 8 etap. Med etapami so kontrolnih točke, na katerih si pohodniki lahko potrdijo kontrolni kartonček. Kontrolni kartonček je mogoče dobiti na vsaki kontrolni točki ali na tej spletni strani (spodaj). Po opravljeni poti pohodnik potrdi kontrolni kartonček v TIC Novo mesto na Gavnem trgu 6 in si stem prisluži nagrado organizatorja.

Pohod priporočamo vsem, ki si želijo s spominom na mesto v objemu bunkerjev in žice oddolžiti trpečim meščanom in hrabrim partizanskim borcem, ki so z obročem okoli mesta prisilili okupatorja v mestu na izrazit obrambni značaj.