Spominske prireditve

Spominske prireditve v letu 2012

Predstavljamo izvleček iz seznama spominskih prireditev, ki bodo organizirane po Sloveniji v letu 2012 in za katere članom priporočamo, da se jih udeležilo v čim večjem številu.

Seznam spominskih prireditev ZZB NOB Slovenije

Mesec Kraj Opis
januar
 
 
Osankarica na Pohorju – Slovenska Bistrica Žalna slovesnost pri spomeniku padlim borcem Pohorskega bataljona (leta 1943).
Dražgoše – Škofja Loka Žalna slovesnost pri spomeniku padlim borcem Cankarjevega bataljona in žrtvam domačinov (leta 1942).
Ljubljana Žalna slovesnost ob mednarodnem dnevu holokavsta – osvoboditev prvega nacističnega taborišča Auschwitz leta 1945.
februar
 
Sedlarjevo ob Sotli, Šmarje pri Jelšah Prihod 14. divizije februarja 1944 na Štajersko.
Stranice – Frankolovo, Slovenske Konjice Žalna slovesnost v spomin na 99 obešenih talcev in enega ustreljenega leta 1945.
marec Golo – Ljubljana Prireditev v spomin na italijansko očiščevalno akcijo na Mokrcu, v kateri so zapirali domačine ter požgali vasi Golo in Škrilje – prve požgane vasi v Ljubljanski pokrajini leta 1942 – 70. obletnica.
Jelenov žleb, Ribnica Spominska prireditev o uspešnih bojih Gubčeve in Cankarjeve brigade enotami italijanske divizije Maceratta (leta 1943).
april    
 
 
Nanos – Vipava, Ajdovščina Spominska prireditev v spomin na prvo večjo bitko z enotami italijanske vojske leta 1942 – 70. obletnica.
Ljubljana Prireditev v spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte leta 1941 – tudi državni praznik in prireditev v spomin na zgraditev bodeče žice okrog okupirane Ljubljane – center upora NOB Slovenije proti vsem okupatorjem leta 1942 – 70. obletnica.
maj Javorovica – Šentjernej Žalna slovesnost pri spomeniku nad 100 padlih borcev Cankarjevega bataljona (leta 1944) skupaj ob dnevu ustanovitve OF in praznovanju 1. maja.
Ljubljana – Janče Prireditev ob obletnici bojev II. grupe odredov z nemško vojsko in policijo na Jančah leta 1942 – 70. obletnica.
Ljubljana – Orle Žalna slovesnost pri spomeniku na Orlah za padle partizane za osvoboditev Ljubljane; prireditve ob obletnicah osvoboditve Ljubljane – praznik mesta Ljubljane (leta 1945). 
Velenje – Topolšica Podpis o vdaji Von Lehrove armade leta 1945.
Prevalje – Poljana Spominska prireditev ob obletnici zadnjih bojev II. svetovne vojne – že teden dni po kapitulaciji nacistične Nemčije leta 1945.
junij Ljubelj – Tržič Osrednja spominska slovesnost z mednarodno udeležbo ob obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj in vseh nacističnih taborišč, kjer so bili naši rojaki leta 1945.
Ilirska Bistrica Na ukaz perfekta reške pokrajine so zaradi razvoja narodnoosvobodilnega boja italijanske oblasti pobile več domačinov, več sto poslali v internacijo in požgali šest vasi; to so prve požgane vasi na ozemlju rapalske Italije leta 1942 – 70. obletnica.
julij
 
Celje Prireditev v spomin na ustreljene talce in pošiljanje osumljene v nemška koncentracijska taborišča v letu 1942 – 70. obletnica.
Pokljuka, Radovljica Pohod na Triglav z osrednjo prireditvijo na Rudnem polju v spomin na pohod partizanskih patrulj na vrh Triglava leta 1944.
Novo mesto – Rog Prireditev na Bazi 20 v spomin na dogodke ob italijanski »roški ofenzivi«, ki je trajala od 19. julija do 4. novembra in je zajela celotno Ljubljansko pokrajino leta 1942 – 70. obletnica.
Cerknica, Babna polica – Loška dolina Prireditev v spomin na težke dneve »roške ofenzive« na Notranjskem leta 1942 – 70. obletnica.
Trebnje, Trebelno Prireditev v spomin na ustanovitev prvih štirih brigad v času »roške ofenzive« leta 1942 – 70. obletnica.
Mozirje – Menina planina  Prireditev v spomin na boje Zidanškove brigade, bataljona VDV in tudi preboja II. grupe odredov, ustanovitev IV. operativne cone, preboj XIV. divizije na Štajersko ter v spomin na vse padle borce na Menini planini.
avgust Želin – Vojsko, Idrija – Cerkno Prireditev v spomin na prenos ranjencev iz Primorske in Gorenjske na letališče Nadlesk v Loški dolini na Notranjskem z osrednjo prireditvijo na Vojskem (leta 1944).
Nova Gorica – Ozeljan Prireditev ob 70. obletnici osvoboditve Prvega primorskega bataljona Simona Gregorčiča.
oktober
 
Dobrnič, Trebnje Prireditev ob obletnici 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze leta 1943.
Maribor Prireditev v Mariboru v spomin na streljanje talcev in pošiljanje osumljenih v nemška koncentracijska taborišča.
Novo mesto – Žužemberk Žalna slovesnost pri spomeniku na Cviblju za nad 2.000 padlih borcev in žrtev nasilja.
Čreta nad Dobravljami, Žalec Prireditev v spomin na prvi frontalni spopad 1. štajerskega bataljona z nemško vojsko (policijo) na Štajerskem 26. oktobra 1941, ki jo je vodil komandant  Franc Rozman-Stane.
november Slovenija Žalne slovesnosti ob vseh grobnicah in spomenikih padlih za domovino. Večinoma le polaganje vencev, na največjih grobiščih tudi žalni kulturni programi.

 Vir: Letni plan dela ZZB NOB Slovenije za leto 2012