Organiziranost združenja

ZB NOB Novo mesto deluje po krajevnem načelu na območju nekdanje občine Novo mesto oziroma sedanjih občinah: Novo mesto, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Mirna Peč, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Šentjernej. Temeljna oblika delovanja članov združenja je krajevna organizacija na območju občine, ene ali več krajevnih skupnosti, naselja ali njegovih predelov. Če je na območju občine več krajevnih organizacij, lahko združenje imenuje občinski odbor kot obliko povezovanja le-teh, ki nima lastnosti pravne osebe.

Poleg ZB NOB Novo mesto delujejo tudi odbori skupnosti borcev partizanskih enot. Na našem območju so še posebej dejavni odbori skupnosti borcev 7. korpusabrigade Ivana Cankarja in brigade Matije Gubca. Za območje Dolenjske, Bele krajine in Kočevske deluje tudi društvo za ohranjanje partizanskih grobišč v Kočevskem rogu.

Povezovalno vlogo med območnimi združenji Dolenjske in Bele krajine ter s predsedstvom Zveze borcev Slovenije opravlja pokrajinski svet. Vodi ga predsednik Franc Šali.