Spominska obeležja

Spomeniki oziroma spominska obeležja in grobišča so razvrščena v različne kategorije glede na kulturno zgodovinsko pomembnost na podlago kriterijev, ki jih določa Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine(ZVNKD), in sicer:

  • kulturni spomeniki državnega pomena (KSDP) ali
  • kulturni spomeniki lokalnega pomena (KSLP) ali
  • kulturna dediščina (KD) in
  • druga nekategorizirana spominska obeležja (NE).

Več o tem in registru nepremične kulturne dediščine na www.rkd.situla.org.

Na območju ZB NOB Novo mesto oziroma občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Straža in Žužemberk je veliko spomenikov, grobov in spominskih znamenj, ki pričajo o dogodkih iz NOB. Za spomenike in njihovo okolico skrbi KO, v katero posamezno spominsko obeležje spada.

Spominska rekreativna turistična pot “Novo mesto v žici”

Spominsko rekreativno turistično pot “Novo mesto v žici” namenja ljudem Območno ZB za vrednote NOB Novo mesto ob 70-letnici OF in 20-letnici samostojnosti Slovenije.

Pot je nastala na pobudo avtorja Jožeta Pečnika v sodelovanju z predsedniki KO ZB NOB Novega mesta in Zavodom za turizem Novo mesto. 

Pot je namenjena zdravju in spominu na čas NOB, ko je bilo Novo mesto obdano s številnimi bunkerji in kilometri bodeče žice. Ob poti so vidne številne zgradbe, turistične zanimivosti in naravne lepote Novega mesta in okolice. 

Več o spominski rekreativni turistični poti “Novo mesto v žici”