Krajevne organizacije

Temeljna oblika delovanja članov je krajevna organizacija. V občinskih središčih in večjih krajih ter v mestnih četrtih deluje skupno 24 krajevnih organizacij, ki so povezane v ZB NOB Novo mesto.

Na območju Novega mesta je 8 organizacij, v drugih krajih novomeške občine 10, 7 pa v drugih občinah nekdanje novomeške občine.

Krajevne organizacije Zveze borcev v občini Novo mesto:

  • Novomeške četrti: KO Bršljin, KO Bučna vas, KO Center, KO Drska, KO Kandija – Grm, KO Majde Šilc, KO Mestne njive, KO Žabja vas;
  • Druge KO: KO Bela cerkev, KO Birčna vas, KO Brusnice, KO Gabrje, KO Mali Slatnik, KO Otočec, KO Podgrad, KO Stopiče, KO Uršna sela;
  • KO v drugih občinah: KO Dolenjske Toplice, KO Mirna Peč, KO Straža, KO Šentjernej, KO Škocjan, KO Šmarjeta, KO Žužemberk.

Vsaka KO ima svoj program dela, ki izhaja iz programa združenja in razmer v njenem okolju.