Simboli združenja

Prapori

Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto ima svoj prapor. Sestavlja ga slovenska nacionalna zastava na eni strani, na drugi pa simboli NOB ter ime združenja. Drog prapora je rdeče barve s pozlačeno peterokrako zvezdo na vrhu. Pripet mu je trak, na katerem je zapisano ime združenja.

Prapore imajo tudi krajevne organizacije in odbori partizanskih enot.

Žig združenja

Žig združenja je okrogle oblike premera 3 cm. Ob robu je napis: Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja NOVO MESTO. V sredini je znak Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki izraža simbole narodnoosvobodilnega boja; slovensko nacionalno zastavo, Triglav, Jadran, Osvobodilno fronto, zvezdo, lipove liste in letnici 1941-1945.

Žig imajo tudi krajevne organizacije in občinski odbori. Ti so ovalne oblike z imenom združenja ob notranjem robu in z imenom organizacije ali odbora.