Odšli so za vedno

Drago Rožemberger (9.12.1930 – 21.11.2009)

Sobota, 21.11.2009

Po hudi bolezni je umrl dolgoletni član in predsednik KO ZB za vrednote NOB Birčna vas ter član Izvršnega odbora ZB za vrednote NOB Novo mesto tovariš Drago Rožemberger iz Stranske vasi.